ENIS - Enekom

S podjetjem Enekom d.o.o. sodelujemo že vrsto let. Skupaj z njihovimi razvojnimi inženirji načrtujemo in razvijamo portala Energetski informacijski sistem ENIS. Glavne dejavnosti podjetja ENEKOM so:

  • - izvajanje energetskih pregledov,
  • - izdelava energetskih nadzorno informacijskih sistemov
  • - sodelovanje pri uvajanju sistemov upravljanja z energijo.

Vzpostavljanje energetskih informacijskih sistemov je proces, kjer se na svetovnem nivoju izvaja vrsta razvojnih aktivnosti. Tako kot je razvoj krmilnikov in računalnikov povzročil uvajanje energetskih nadzornih sistemov, se z razvojem in dostopnostjo informacijskih tehnologij ter zavedanjem o pomenu obvladovanja rabe energije, razvijajo in uvajajo energetski informacijski sistemi.

Največji del načrtovanja in razvoja je namenjeno sistemu za ciljno spremljanje rabe energije CSRE. Sistem ciljnega spremljanja rabe energije CSRE omogoča učinkovito obvladovanje rabe energije na osnovi primerjave dejanske rabe energije s ciljno rabo, ki se določi na osnovi obsega energijskega dejavnika (vzroka za rabo energije) po metodi M&T.

OBIŠČITE SPLETNO STRAN