Poslovne aplikacije

Poslovne aplikacije razvijamo za okolje Windows in sicer v tehnologiji WinFroms ali kot internet strani v tehnologiji ASP.NET MVC. Za podatkovno zbirko uporabljamo Microsoft SQL Server.

Imamo bogate izkušnje z razvojem ERP programov za podjetja, predvsem z razvojem CRM, HRM in programov za podporo marketingu, programov za vzpostavitev in upravljanje lojalnostne sheme in navzkrižne prodaje.

Razvijamo tudi aplikacije za podporo poslovanja od nabave, vodenja skladišč in prodaje. Prodajo vam lahko povežemo tudi z internet trgovino.

Z večletnim sodelovanjem z borznoposredniškimi družbami smo pridobili veliko izkušenj pri razvoju programske opreme za finančno okolje:
- vodenje portfeljev in naročil,
- izmenjavo trgovalnih naročil med člani in LJSE,
- izmenjavo podatkov med finančnimi družbami in klirinško družbo (KDD),
- pripravo tehničnih in fundamentalnih analiz,
- izračunom dividend vlagateljev.

Glede na vaše potrebe in želje vam izdelamo programsko opremo po vaši meri z upoštevanjem sodobnih tehnologij in trendov.